Chính sách bán hàng

QUY TẮC VỀ VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA

(Khi không có qui định cụ thể trong đặt hàng hoặc hợp đồng)

  I. Chính sách giá:

1. Giá bán các sản phẩm của chúng tôi được niêm yết/chào giá chủ yếu bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Các mặt hàng được niêm yết bằng đô la Mỹ (USD) hay Euro (€) (nếu có), khi thanh toán sẽ tính tỉ giá theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

2. Giá được hiểu là giá giao tại kho hàng, giá không bao gồm phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu không có quy định cụ thể tại bản chào giá).

3. Chi phí giao hàng phụ thuộc vào số lượng hàng, vị trí giao hàng, phương thức vận chuyển. Vì vậy phí giao hàng sẽ được tính theo trường hợp cụ thể. Xin Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá “Dịch vụ vận chuyển”.

II. Đặt hàng:

1. Mọi đặt hàng gửi chochúng tôi phải được lập bằng văn bản và có chữ ký của người thẩm quyền của bên Mua, đặt hàng có thể chuyển cho chúng tôi thông qua e-mail hoặc fax.

2. Mọi đặt hàng không có chữ ký hợp lệ, đặt hàng bằng lời nói đều không có giá trị.
3. Để việc giao hàng được an toàn, chính xác, đúng lúc, mọi đặt hàng cần được báo trước cho chúng tôi từ 01 đến 03 ngày.

4. Trị giá tối thiểu của 01 đơn hàng là 50.000 đồng trở lên