Kiến thức tổng quan về các loại đồng hồ cổ

Kiến thức tổng quan về các loại đồng hồ cổ

TỔNG QUAN KIẾN THỨC VỀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ CỔ

I. Giới thiệu chung.

1. Lịch sử đồng hồ qua các giai đoạn

2. Các khái niệm căn bản liên quan đến đồng hồ thời gian.

3. Lịch sử đồng hồ Junghans

4. Lịch sử đồng hồ Odo

II. Giới thiệu các loại đồng hồ phổ biến được ưa chuộng tại Việt Nam.

1. Lịch sử đồng hồ Junghans

2. Lịch sử đồng hồ Odo

3. Một số đồng hồ gắn với lịch sử hoặc văn học

3.1 Đồng hồ ODO của vua Bảo Đại

3.2 Đồng hồ tháp chuông của một số nhà thờ

3.3 Đồng hồ đầu tiên mà giáo sĩ phương Tây biếu chúa Trịnh

3.4 Các loại đồng hồ khác

4. Khái niệm hàng Tây, hàng nội địa (Đông Dương)

5. Sơ lược một số loại đồng hồ Đông Dương được ưa chuộng:

5.1 Đồng hồ ODO có odo 36, odo 54, odo 57, odo 58, odo 62

5.2 Đồng hồ Junghans

5.3 Đồng hồ FFR

5.4 Đồng hồ Girod

III. Tổng quan về đồng hồ ODO

2.1 Phân loại theo số gông

2.1.1 – 8 gông 1 bản Westminster

2.1.2 – 10 gông 10 búa

2.1.3 – 10 gông 11 búa

2.2 Đồng hồ ODO 36

2.2.1 Đồng hồ ODO 30

2.2.2 Đồng hồ ODO 24

2.3 Đồng hồ ODO 24

2.3.1 Đồng hồ ODO 54

2.3.2 Đồng hồ ODO 57

2.3.3 Đồng hồ ODO 58

2.3.4 Đồng hồ ODO 62

2.3.5 Đồng hồ ODO 68